کتاب کار و تمرین:
کتاب کار و تمرین ابزاری آموزشی است که با استفاده از فعالیت و تمرین های متنوع،فرایند یادگیری دانش آموز در بیرون از کلاس درس را عمق می بخشد و توسعه می دهد.این کتاب در جایگاه یک کتاب تکلیف،فرصت خلق موقعیت های یادگیری را در خانه دانش آموز فراهم می کند. کتاب های کار و تمرین برای هر کتاب درسی در 20 تا 24 هفتة آموزشی، به صورت هفته به هفته با توجه به موضوع هر هفته در چندین برگ، از پایه اول دبستان تا سوم دبیرستان برای اکثر عناوین درسی طراحی شده اند.

بسته مدیریت کلاسی

کتاب کار انگلیسی ۱ پایه دهم

تومان15,000
در انبار موجود نمی باشد

بسته مدیریت کلاسی

کتاب کار ریاضی ۱ پایه دهم

تومان18,000
در انبار موجود نمی باشد

بسته مدیریت کلاسی

کتاب کار ریاضی اول دبستان

تومان18,000
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد