مدارس یادگیرنده

فهم پرلز (PIRLS)

تومان55,000

مدارس یادگیرنده

فهم تیمز (TIMSS)

تومان25,000
در انبار موجود نمی باشد

مدارس یادگیرنده

مدرسه در آینه تربیت

تومان6,000
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

مدارس یادگیرنده

مدیر ژاپنی به مثابه رهبر

تومان17,000
در انبار موجود نمی باشد

مدارس یادگیرنده

معلم ژاپنی به مثابه رهبر

تومان18,500
در انبار موجود نمی باشد

مدارس یادگیرنده

یادگیری معکوس

تومان12,500