کتاب های مدارس یادگیرنده:
مجموعی کتاب هایی است که به منظور بهبود مستمر کیفیت آموزش و ارتقاء بهره‌وری مدارس در راستای تحقق اهداف آموزشی کشور و ایجاد بستر جامعه آموزشی یادگیرنده و دانش‌افزایی نیروی انسانی مدارس و افزایش مهارت ادراکی و آمد و شد از حوزۀ تئوری و رویکرد به حوزۀ روش و ابزار،مورد استفاده قرار میگیرد.

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

مدارس یادگیرنده

چمدانی پر از فراغت

تومان50,000
در انبار موجود نمی باشد

مدارس یادگیرنده

درس پژوهی (چاپ ششم)

تومان20,000
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

مدارس یادگیرنده

درس کاوی (چاپ ۹۸)

تومان45,000